درباره ما :

ما جمعی از علاقمندان به فرهنگ و و تاریخ روستای خمیگان شهرستان رزن هستیم که حول محور این سایت قصد داریم تاریخ، فرهنگ و جامعه شناسی این روستا را ثبت و مستند کنیم تا ماندگار باشد. 

گزارش تخلف
بعدی